Auteursarchief: admin

hoogbegaafd Zijn wie je bent!


In de zomer van 2021 heb ik 14 interviews gehouden met (vermoedelijk) hoogbegaafde vrouwen.

Wat vond ik dit een feestje om te doen. Ik wil alle vrouwen dan ook hartelijk danken voor de fijne en vaak open gesprekken.

In dit rapport bespreek ik welke dingen mij zijn opgevallen.
Ik eindig met een aantal acties die ik zelf heb gedestilleerd
uit alle ideeën die tijdens en na de interviews in me op zijn
gekomen.

Hartelijke groet,
Johanneke de Hoop

Uitgelicht: Kenmerken van hoogbegaafdheid, perfectionist

Tijdens de week van de hoogbegaafdheid zal ik de komende dagen elke dag een kenmerk van hoogbegaafd zijn kort uitlichten.

Eerder schreef ik over “autonoom”, “rechtvaardig”, “gevoelig” en “kritisch”.

Vandaag, de laatste dag in deze serie, vertel ik meer over het kenmerk “perfectionist”.

Perfectionist

Met dit kenmerk van hoogbegaafdheid wordt bedoeld dat de hoogbegaafde de lat voor zichzelf vaak extreem hoog legt. Daarnaast kan het ook betekenen dat die lat ook de norm is voor de verwachtingen die de hoogbegaafde heeft van een ander. Voor de buitenwereld kan het lastig zijn om met dit perfectionisme om te gaan omdat het lastig bepalen is vanuit welk referentiepunt de hoogbegaafde uitgaat.

Dit perfectionisme werkt faalangst in de hand en kan er toe leiden dat bepaalde activiteiten niet worden aangegaan omdat er nooit aan die eigen lat kan worden voldaan.

Het is van het grootste belang dat er al van jongs af aan aandacht is voor de perfectionist. Als volwassene heb je er later profijt van wanneer je hebt geleerd om de lat iets lager te leggen.

Mocht je nog vragen hebben over de 5 kenmerken die de afgelopen dagen zijn genoemd of wil je hier voor jezelf dieper naar kijken, neem dan gerust contact met me op via de mail, app of door me te bellen voor een afspraak.

Uitgelicht: Kenmerken van hoogbegaafdheid, kritisch

Bot?

Tijdens de week van de hoogbegaafdheid zal ik de komende dagen elke dag een kenmerk van hoogbegaafd zijn kort uitlichten.

Eerder schreef ik over “autonoom”, “rechtvaardig” en “gevoelig”.

Vandaag vertel ik meer over het kenmerk “kritisch”.

Kritisch

Hoogbegaafden hebben een grote kritische instelling. Alles en iedereen wordt doorgelicht: afspraken, mensen, waarden en systemen. En hierbij komt dan het kenmerk autonoom weer om de hoek kijken, namelijk doordat de hoogbegaafde blijft bij de uitslag van het doorlichten, het oordeel hiervan, totdat hij er van overtuigd wordt dat het anders is of zich iets aandient dat in zijn ogen daadwerkelijk beter is.

Dit kan naar de buitenwereld heel zwart-wit overkomen en kan als pijnlijk eerlijk worden bestempeld. Vergeet hierbij niet dat de hoogbegaafde net zo kritisch naar zichzelf kijkt als naar een ander.

Het is natuurlijk de toon die de muziek maakt. Het is daarom van groot belang dat hoogbegaafden van jongs af aan aangeleerd krijgen dat iets inhoudelijk wel zo kan zijn, maar dat je dat niet botweg tot uitdrukking kunt brengen. Het is belangrijk dat er aangeleerd wordt om de boodschap geschikt in te pakken.

Uitgelicht: Kenmerken van hoogbegaafdheid, gevoelig

Aansteller?

Tijdens de week van de hoogbegaafdheid zal ik de komende dagen elke dag een kenmerk van hoogbegaafd zijn kort uitlichten.

Eerder schreef ik over “autonoom” en “rechtvaardig”.

Vandaag vertel ik meer over het kenmerk “gevoelig”.

Gevoelig

De emotionele binnenwereld van hoogbegaafden is rijk geschakeerd. In de hoogbegaafde woelen altijd zeer veel emoties rond en die emoties zijn zeer kleurrijk en intens.

Daarnaast kun je gevoelig zijn voor sfeer, labeltjes/naadjes in kleding. Je kunt je druk maken om dingen die voor een ander klein lijken.

De gevoeligheid kan leiden tot angsten. Het maakt dat de hoogbegaafde zich sneller bang of ongerust kan voelen t.o.v. zijn omgeving.

Het kleinste beetje kritiek, een onbedoeld misverstand of een onschuldig grapje kan al snel een samenwerking of vriendschap op het spel zetten.

Doordat alles intens wordt ervaren kan een hoogbegaafde nogal emotioneel op iets reageren. Vaak wordt dit als aanstellen gezien. Je hoort dan ook vaak de zin: “Stel je niet zo aan.”

Het is ook door deze gevoeligheid en het rechtvaardigheidsgevoel waardoor onder volwassenen nog vaak het vooroordeel leeft dat hoogbegaafde kinderen sociaal emotioneel achterlopen op hun leeftijdsgenoten. Immers, ze kunnen intens reageren wanneer er in hun ogen onrechtvaardig wordt gehandeld.

Morgen vertel ik wat meer over het kenmerk “kritisch”.

Uitgelicht: Kenmerken van hoogbegaafdheid, rechtvaardig

Wijsneus

Tijdens de week van de hoogbegaafdheid zal ik de komende dagen elke dag een kenmerk van hoogbegaafd zijn kort uitlichten.

Gisteren schreef ik over “autonoom”. Vandaag vertel ik wat meer over het kenmerk “rechtvaardig”.

Rechtvaardig

Hoogbegaafden hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel. Regels en afspraken zijn belangrijk voor hoogbegaafden. Wat afgesproken of beloofd is, moet ook gebeuren. Het leidt er toe dat een hoogbegaafde gezien kan worden als een wijsneus. Je kunt op eindeloze discussies rekenen wanneer je een gemaakte afspraak of belofte niet na komt. Tenzij je een goede reden hebt die je duidelijk uit kunt leggen.

Vanuit dit sterk ontwikkelde rechtvaardigheidsgevoel zie je dat hoogbegaafden erg bezig kunnen zijn met wereldgebeurtenissen. Vaak zijn deze ook onrechtvaardig, denk aan oorlogen, corona, etc.

In combinatie met de gevoeligheid van de hoogbegaafde kan dit leiden tot frustratie en teleurstelling.

Morgen vertel ik wat meer over het kenmerk “gevoelig”.

Uitgelicht: Kenmerken van hoogbegaafdheid, autonoom

Tijdens de week van de hoogbegaafdheid zal ik de komende dagen elke dag een kenmerk van hoogbegaafd zijn kort uitlichten.

Vandaag begin ik met:

Autonoom

In het Delphi-model hoogbegaafdheid staat dat het “zijn” van hoogbegaafden het best gekarakteriseerd kan worden met de term autonoom.

Hoogbegaafden zijn over het algemeen autonomer dan gewoon of gemiddeld begaafde mensen. Een autonome hoogbegaafde velt zijn eigen oordeel, maakt zijn eigen afwegingen en blijft daarbij, totdat zich iets aandient dat in zijn ogen daadwerkelijk beter is.

Hierdoor wordt een hoogbegaafde vaak gezien als eigenwijs, of iemand die zijn zin wil hebben. Een negatief beeld dat helaas nog niet altijd wordt herkend, want diegene neemt dan ook graag de verantwoordelijkheid voor zijn keuzes.

Ook zo’n dingetje, keuzes.

Een hoogbegaafde krijgt graag de keuze als er iets van hem gevraagd wordt.

Het gevoel hebben dat iets “moet” is wanneer je de autonomie van een hoogbegaafde begrijpt dus ook een moeizaam iets. Als iets niet goed voelt, maar het moet wel dan druist dat in tegen je zijn.

Morgen vertel ik wat meer over het kenmerk “rechtvaardig”.

Gratis adviesgesprek

Gratis adviesgesprek


Herkenbaar? Zou je hier weleens met iemand over willen praten?

Tijdens de week van de hoogbegaafdheid (6-14 maart 2021) bied ik gratis adviesgesprekken aan voor (vermoedelijk) hoogbegaafde vrouwen.

Tijdens zo’n gesprek van een uur luister ik naar jou en jouw eventuele vragen. We bespreken dit samen en ik kijk welk advies ik jou kan geven. Dit alles is geheel gratis en vrijblijvend.

Neem gerust contact op voor een afspraak. Deze afspraak kan live bij mij in de praktijk maar kan ook telefonisch. De voorwaarde is wel dat het adviesgesprek tijdens de week van de hoogbegaafdheid plaats vindt.

Hartelijke groeten Johanneke

Ik wil zo graag ergens bij horen

Sinds oktober 2019 ben ik lid van het team van HB-Café Zeeland. Wat was het fijn toen ik voor het eerst een HB-Café bezocht, de herkenning bij elkaar. De snelheid van de presentaties, de gesprekken onderling, het tempo ligt net allemaal wat hoger.

Ook op het schoolplein van de school van mijn zoons, zij volgen fulltime HB onderwijs, is het fijn praten.

In de facebookgroep van de online challenge die ik in januari voor het eerst hield reageerde één van de deelneemsters: “Alleen het idee al dat ik nu zit in een groep als deze voelt fijn!”

Aangezien maar 2 á 3 op de 100 volwassenen hoogbegaafd is liggen gelijkgestemden niet overal voor het oprapen.

Waar vind jij gelijkgestemden?

In maart zal ik weer een online challenge organiseren rondom de 5 frustraties van hoogbegaafden die ik in mijn gratis E-book heb beschreven.

Doe je mee? Houd dan mijn facebookpagina in de gaten!

Bekend gebied…?

Wij hebben thuis een boekje met wandelingen op Walcheren.
Af en toe kiezen we uit dat boekje een wandeling.

Zo ook een keer een wandeling in en om een naburige stad.

Bekend gebied…?

Met een routebeschrijving in de hand hebben we verschillende nieuwe plekjes ontdekt.

Soms stonden we wat langer stil bij een informatiebordje.

Soms begrepen we de beschrijving niet helemaal.

Andere stukken spraken voor zich en stapten we stevig door.

Maar al met al was het een mooie wandeling waarin we onze naburige stad eens van een andere kant hebben gezien.

Zo kan het ook zijn op je ontdekkingsreis rond hoogbegaafdheid.

Je denkt jezelf te kennen maar wanneer je dieper gaat kijken kom je tot nieuwe inzichten.

Bij het een sta je wat langer stil. Soms ben je de weg misschien even kwijt.
En op andere momenten kun je stevig doorstappen.

Bij een coachingstraject kijken we naar jou!
Wat betekent het hoogbegaafd zijn voor jou?

Dat kan betekenen dat je “huiswerk” krijgt (in de vorm van het bekijken van een filmpje, een visualisatie, etc.) en we n.a.v. daarvan het gesprek aan gaan en kijken naar wat dit voor jou betekent.

Ben je benieuwd geworden?

Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak waarin we kunnen kijken op welk stukje van je ontdekkingsreis we samen opstap gaan.

Een positieve, ontspannen en gezellige start van 2021

Het nieuwe jaar is net begonnen. En wat is het anders dan anders! Een nieuw begin, dat begint in een lockdown. Een flinke uitdaging voor ons allemaal.

Wij, een enthousiaste groep (kinder)coaches, willen jullie een hart onder de riem steken. Door jullie vanaf 1 tot en met 18 januari 2021 elke dag te inspireren met workshops, ideeën voor spelletjes, oefeningen en allerhande tips om:

* de gezelligheid te bewaren (of weer terug te krijgen) in huis

* te ontspannen in deze roerige tijden

* elkaar en jezelf nog beter te leren kennen

* vooral heel veel plezier te hebben en 2021 super positief te starten!

Je kunt je nog gewoon aanmelden want alles is terug te kijken en we hebben nog 12 dagen voor de boeg!