En, heb je je vooroordelen rond hoogbegaafdheid al in kaart gebracht?

Ik ben reuze benieuwd wat je er van vond.

Confronterend?

Of ben je het helemaal vergeten te downloaden?

Geeft niks, hieronder kun je het cadeautje alsnog downloaden!

https://opstap-coaching.nl/wp-content/uploads/Opdracht-vooroordelen-HB.pdf

In de vorige post vertelde ik al dat ik je in deze mail kennis zou laten maken met het Delphi-model Hoogbegaafdheid.

Ik kwam tijdens een HB-Café voor het eerst in aanraking met dit model.

Als moeder van 2 hoogbegaafde kinderen was ik me al aan het verdiepen in hoogbegaafdheid en kwam ik steeds meer mezelf tegen en vielen de puzzelstukjes al op hun plek.

Bij de uitleg van het Delphimodel Hoogbegaafdheid kwam voor mij het echte kantelpunt.

Wat een herkenning!

Toen ik kennis maakte met het Delphi-model Hoogbegaafdheid kwam ik er pas echt achter dat het niet gaat om IQ alleen.

Het model kwam hard binnen en daarmee het echte besef van mijn eigen hoogbegaafdheid.

Daarom wil ik dit model vandaag met jullie delen!

Ik zal kort iets over het model vertellen.

In 2007 startte Maud Kooijman-van Thiel een onderzoek naar imago en zelfbeeld van hoogbegaafden.

Aan dit project werkten 20 hoogbegaafdenexperts mee.

Uiteindelijk kwam het Delphimodel Hoogbegaafdheid hier uit voort.

Het model geeft inzicht in positieve kanten en kansen van hoogbegaafdheid, als wel in valkuilen en moeilijkheden die met hoogbegaafdheid gepaard kunnen gaan.

In het boek “Hoogbegaafd Dat zie je zó!” vind je de uitgebreide informatie over de totstandkoming van het model. Je kunt ook een kijkje nemen op www.oya.nl .

De Delphidefinitie Hoogbegaafdheid is als volgt:

Wanneer je het Delphimodel Hoogbegaafdheid erbij pakt, kun je al de genoemde begrippen hierin terugvinden.

Je ziet links in het groene blok het gedeelte dat de hoogbegaafde voorstelt. Hier staan 3 innerlijke kenmerken van hoogbegaafden, nl voelen, zijn en denken.

Rechts zie je een groen blok dat staat voor de maatschappij. Je ziet hier dat er vanuit de maatschappij input bij de hoogbegaafde binnenkomt, maar er gaat ook iets vanuit de hoogbegaafde de maatschappij in.

Dit is natuurlijk een wisselwerking.

Tussen die 2 groene blokken in zie je nog de kenmerken willen, waarnemen en doen.

Eromheen zie je een gestreept vak waarbij samenspel staat. Daarbij staan de termen creatief, snel, intens en complex.

Dit zijn kenmerken die iets zeggen over de aard van het samenspel tussen alle kenmerken die in het model staan.

Vind je het fijn om dit rustig te bekijken, klik dan op de knop en bekijk het filmpje dat ik hierover heb gemaakt:

Wat herken je uit het Delphimodel Hoogbegaafdheid bij jezelf?

TIP!

Vind je het nog lastig om in een gezelschap jezelf als hoogbegaafd te benoemen?

Gebruik dan de woorden creatief, snel, intens en complex om jezelf te beschrijven.

Zeker weten dat de omgeving dit heel normaal vindt!

Het Delphimodel Hoogbegaafdheid is één van de 6 onderdelen van het werkboek “Legenda HB”.

Dit werkboek heb ik samengesteld omdat ik, toen ik zelf op zoek was, veel boeken heb gelezen maar daarbij wel een compleet overzicht miste waardoor ik meer zicht kreeg op de voor mij belangrijkste kenmerken van hoogbegaafdheid en hun uitwerking op mij en mijn functioneren.

Volgende keer vertel ik dan ook graag wat meer over het werkboek “Legenda HB”.

Hartelijke groet,

Johanneke – Opstap Coaching

PS: Klik op de foto hieronder en je krijgt een indruk van de 6 kenmerken waarmee je aan de slag gaat in het werkboek “Legenda HB”.

https://opstap-coaching.nl/wp-content/uploads/Legenda-HB-Heb-jij-die-van-jou-al-in-kaart-gebracht.png