Tag archieven: #hoogbegaafd

Uitgelicht: Kenmerken van hoogbegaafdheid, perfectionist

Tijdens de week van de hoogbegaafdheid zal ik de komende dagen elke dag een kenmerk van hoogbegaafd zijn kort uitlichten.

Eerder schreef ik over “autonoom”, “rechtvaardig”, “gevoelig” en “kritisch”.

Vandaag, de laatste dag in deze serie, vertel ik meer over het kenmerk “perfectionist”.

Perfectionist

Met dit kenmerk van hoogbegaafdheid wordt bedoeld dat de hoogbegaafde de lat voor zichzelf vaak extreem hoog legt. Daarnaast kan het ook betekenen dat die lat ook de norm is voor de verwachtingen die de hoogbegaafde heeft van een ander. Voor de buitenwereld kan het lastig zijn om met dit perfectionisme om te gaan omdat het lastig bepalen is vanuit welk referentiepunt de hoogbegaafde uitgaat.

Dit perfectionisme werkt faalangst in de hand en kan er toe leiden dat bepaalde activiteiten niet worden aangegaan omdat er nooit aan die eigen lat kan worden voldaan.

Het is van het grootste belang dat er al van jongs af aan aandacht is voor de perfectionist. Als volwassene heb je er later profijt van wanneer je hebt geleerd om de lat iets lager te leggen.

Mocht je nog vragen hebben over de 5 kenmerken die de afgelopen dagen zijn genoemd of wil je hier voor jezelf dieper naar kijken, neem dan gerust contact met me op via de mail, app of door me te bellen voor een afspraak.

Uitgelicht: Kenmerken van hoogbegaafdheid, kritisch

Bot?

Tijdens de week van de hoogbegaafdheid zal ik de komende dagen elke dag een kenmerk van hoogbegaafd zijn kort uitlichten.

Eerder schreef ik over “autonoom”, “rechtvaardig” en “gevoelig”.

Vandaag vertel ik meer over het kenmerk “kritisch”.

Kritisch

Hoogbegaafden hebben een grote kritische instelling. Alles en iedereen wordt doorgelicht: afspraken, mensen, waarden en systemen. En hierbij komt dan het kenmerk autonoom weer om de hoek kijken, namelijk doordat de hoogbegaafde blijft bij de uitslag van het doorlichten, het oordeel hiervan, totdat hij er van overtuigd wordt dat het anders is of zich iets aandient dat in zijn ogen daadwerkelijk beter is.

Dit kan naar de buitenwereld heel zwart-wit overkomen en kan als pijnlijk eerlijk worden bestempeld. Vergeet hierbij niet dat de hoogbegaafde net zo kritisch naar zichzelf kijkt als naar een ander.

Het is natuurlijk de toon die de muziek maakt. Het is daarom van groot belang dat hoogbegaafden van jongs af aan aangeleerd krijgen dat iets inhoudelijk wel zo kan zijn, maar dat je dat niet botweg tot uitdrukking kunt brengen. Het is belangrijk dat er aangeleerd wordt om de boodschap geschikt in te pakken.

Uitgelicht: Kenmerken van hoogbegaafdheid, gevoelig

Aansteller?

Tijdens de week van de hoogbegaafdheid zal ik de komende dagen elke dag een kenmerk van hoogbegaafd zijn kort uitlichten.

Eerder schreef ik over “autonoom” en “rechtvaardig”.

Vandaag vertel ik meer over het kenmerk “gevoelig”.

Gevoelig

De emotionele binnenwereld van hoogbegaafden is rijk geschakeerd. In de hoogbegaafde woelen altijd zeer veel emoties rond en die emoties zijn zeer kleurrijk en intens.

Daarnaast kun je gevoelig zijn voor sfeer, labeltjes/naadjes in kleding. Je kunt je druk maken om dingen die voor een ander klein lijken.

De gevoeligheid kan leiden tot angsten. Het maakt dat de hoogbegaafde zich sneller bang of ongerust kan voelen t.o.v. zijn omgeving.

Het kleinste beetje kritiek, een onbedoeld misverstand of een onschuldig grapje kan al snel een samenwerking of vriendschap op het spel zetten.

Doordat alles intens wordt ervaren kan een hoogbegaafde nogal emotioneel op iets reageren. Vaak wordt dit als aanstellen gezien. Je hoort dan ook vaak de zin: “Stel je niet zo aan.”

Het is ook door deze gevoeligheid en het rechtvaardigheidsgevoel waardoor onder volwassenen nog vaak het vooroordeel leeft dat hoogbegaafde kinderen sociaal emotioneel achterlopen op hun leeftijdsgenoten. Immers, ze kunnen intens reageren wanneer er in hun ogen onrechtvaardig wordt gehandeld.

Morgen vertel ik wat meer over het kenmerk “kritisch”.

Uitgelicht: Kenmerken van hoogbegaafdheid, rechtvaardig

Wijsneus

Tijdens de week van de hoogbegaafdheid zal ik de komende dagen elke dag een kenmerk van hoogbegaafd zijn kort uitlichten.

Gisteren schreef ik over “autonoom”. Vandaag vertel ik wat meer over het kenmerk “rechtvaardig”.

Rechtvaardig

Hoogbegaafden hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel. Regels en afspraken zijn belangrijk voor hoogbegaafden. Wat afgesproken of beloofd is, moet ook gebeuren. Het leidt er toe dat een hoogbegaafde gezien kan worden als een wijsneus. Je kunt op eindeloze discussies rekenen wanneer je een gemaakte afspraak of belofte niet na komt. Tenzij je een goede reden hebt die je duidelijk uit kunt leggen.

Vanuit dit sterk ontwikkelde rechtvaardigheidsgevoel zie je dat hoogbegaafden erg bezig kunnen zijn met wereldgebeurtenissen. Vaak zijn deze ook onrechtvaardig, denk aan oorlogen, corona, etc.

In combinatie met de gevoeligheid van de hoogbegaafde kan dit leiden tot frustratie en teleurstelling.

Morgen vertel ik wat meer over het kenmerk “gevoelig”.

Uitgelicht: Kenmerken van hoogbegaafdheid, autonoom

Tijdens de week van de hoogbegaafdheid zal ik de komende dagen elke dag een kenmerk van hoogbegaafd zijn kort uitlichten.

Vandaag begin ik met:

Autonoom

In het Delphi-model hoogbegaafdheid staat dat het “zijn” van hoogbegaafden het best gekarakteriseerd kan worden met de term autonoom.

Hoogbegaafden zijn over het algemeen autonomer dan gewoon of gemiddeld begaafde mensen. Een autonome hoogbegaafde velt zijn eigen oordeel, maakt zijn eigen afwegingen en blijft daarbij, totdat zich iets aandient dat in zijn ogen daadwerkelijk beter is.

Hierdoor wordt een hoogbegaafde vaak gezien als eigenwijs, of iemand die zijn zin wil hebben. Een negatief beeld dat helaas nog niet altijd wordt herkend, want diegene neemt dan ook graag de verantwoordelijkheid voor zijn keuzes.

Ook zo’n dingetje, keuzes.

Een hoogbegaafde krijgt graag de keuze als er iets van hem gevraagd wordt.

Het gevoel hebben dat iets “moet” is wanneer je de autonomie van een hoogbegaafde begrijpt dus ook een moeizaam iets. Als iets niet goed voelt, maar het moet wel dan druist dat in tegen je zijn.

Morgen vertel ik wat meer over het kenmerk “rechtvaardig”.

Gratis adviesgesprek

Gratis adviesgesprek


Herkenbaar? Zou je hier weleens met iemand over willen praten?

Tijdens de week van de hoogbegaafdheid (6-14 maart 2021) bied ik gratis adviesgesprekken aan voor (vermoedelijk) hoogbegaafde vrouwen.

Tijdens zo’n gesprek van een uur luister ik naar jou en jouw eventuele vragen. We bespreken dit samen en ik kijk welk advies ik jou kan geven. Dit alles is geheel gratis en vrijblijvend.

Neem gerust contact op voor een afspraak. Deze afspraak kan live bij mij in de praktijk maar kan ook telefonisch. De voorwaarde is wel dat het adviesgesprek tijdens de week van de hoogbegaafdheid plaats vindt.

Hartelijke groeten Johanneke

Ik wil zo graag ergens bij horen

Sinds oktober 2019 ben ik lid van het team van HB-Café Zeeland. Wat was het fijn toen ik voor het eerst een HB-Café bezocht, de herkenning bij elkaar. De snelheid van de presentaties, de gesprekken onderling, het tempo ligt net allemaal wat hoger.

Ook op het schoolplein van de school van mijn zoons, zij volgen fulltime HB onderwijs, is het fijn praten.

In de facebookgroep van de online challenge die ik in januari voor het eerst hield reageerde één van de deelneemsters: “Alleen het idee al dat ik nu zit in een groep als deze voelt fijn!”

Aangezien maar 2 á 3 op de 100 volwassenen hoogbegaafd is liggen gelijkgestemden niet overal voor het oprapen.

Waar vind jij gelijkgestemden?

In maart zal ik weer een online challenge organiseren rondom de 5 frustraties van hoogbegaafden die ik in mijn gratis E-book heb beschreven.

Doe je mee? Houd dan mijn facebookpagina in de gaten!

Tijd voor bezinning

Een kijkje in de keuken van Johanneke, coach bij Opstap Coaching.

Dit is de eerste vakantieweek, de lange dagen tot Kerst. 

Vorige week was natuurlijk een rare week door de plotselinge lockdown.

Hebben jullie je kunnen herpakken en de plannen aan kunnen passen?

Kerst is een familiefeest, in normale jaren twee drukke dagen die afwisselend worden gevierd met je eigen familie en met je schoonfamilie.

Het kan ook veel druk geven, niet dat je je (schoon)familie niet mag, maar ergens zal er toch een verwachting kunnen zitten waardoor je elk jaar weer de dagen vol plant.

Enkele jaren geleden hebben mijn man en ik het een keer anders gedaan. We hebben toen met Kerst een vakantiehuisje geboekt. Wat was het heerlijk om deze dagen met ons eigen gezin door te brengen. Niks geen volle planning, maar juist de natuur in wanneer we daar zin in hadden en het binnen gezellig maken.

Nu zal het dit jaar wel een rare Kerst worden. 

Juist nu het misschien niet mag is er een verlangen om de (schoon)familie te kunnen ontmoeten.

Tijd voor bezinning.

Tot bloei gekomen

Een kijkje in de keuken van Johanneke, coach bij Opstap Coaching.

Langzaam aan werd duidelijk dat ik op zoek was naar nieuwe dromen, nieuwe energie.

Dit heeft nog een paar jaar geduurd, maar sinds ik zelf weet dat ik hoogbegaafd ben zijn, mede met behulp van coaching, vele puzzelstukken op hun plaats gevallen.

Dit heeft mij veel meer begrip voor mezelf opgeleverd. Ik heb hierdoor een balans gevonden waardoor ik uiteindelijk in beweging ben gekomen en deze stap heb durven maken.

Ik zit weer vol energie, energie die ik graag uit wil dragen aan de wereld om mij heen.

Tot bloei gekomen

Terugblik op 2020

“Stap uit je comfort zone en follow your dreams!”

Dát is mijn rode draad van 2020.

Ik gaf mijn vaste baan als leerkracht op en ga nu vol voor mijn praktijk Opstap Coaching.
Dit afgelopen jaar heb ik daarvoor een traject doorlopen met Marlies van der Hout waardoor de basis voor de praktijk nu staat!

In oktober heb ik, samen met Sylvia Tas, mijn eerste lezing voor het IHBV, Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen gegeven. Wat een feestje was het om de herkenning en erkenning van deze groep mensen te zien, horen en voelen.

En op persoonlijk vlak kon ik deze zomer iets van mijn bucketlist afstrepen door parachute te springen.

Komend jaar ga ik mijn praktijk verder uitbouwen én daarnaast de opleiding “Expert hoogbegaafdheid in de zorg” volgen om mijn al aanwezige kennis nog verder te verdiepen.

Kom maar op met 2021!

“Stap uit je comfort zone en follow your dreams!”