Een kijkje in de keuken van Johanneke, coach bij Opstap Coaching.

Langzaam aan werd duidelijk dat ik op zoek was naar nieuwe dromen, nieuwe energie.

Dit heeft nog een paar jaar geduurd, maar sinds ik zelf weet dat ik hoogbegaafd ben zijn, mede met behulp van coaching, vele puzzelstukken op hun plaats gevallen.

Dit heeft mij veel meer begrip voor mezelf opgeleverd. Ik heb hierdoor een balans gevonden waardoor ik uiteindelijk in beweging ben gekomen en deze stap heb durven maken.

Ik zit weer vol energie, energie die ik graag uit wil dragen aan de wereld om mij heen.

Tot bloei gekomen