Uitgelicht: Kenmerken van hoogbegaafdheid, autonoom

Tijdens de week van de hoogbegaafdheid zal ik de komende dagen elke dag een kenmerk van hoogbegaafd zijn kort uitlichten.

Vandaag begin ik met:

Autonoom

In het Delphi-model hoogbegaafdheid staat dat het “zijn” van hoogbegaafden het best gekarakteriseerd kan worden met de term autonoom.

Hoogbegaafden zijn over het algemeen autonomer dan gewoon of gemiddeld begaafde mensen. Een autonome hoogbegaafde velt zijn eigen oordeel, maakt zijn eigen afwegingen en blijft daarbij, totdat zich iets aandient dat in zijn ogen daadwerkelijk beter is.

Hierdoor wordt een hoogbegaafde vaak gezien als eigenwijs, of iemand die zijn zin wil hebben. Een negatief beeld dat helaas nog niet altijd wordt herkend, want diegene neemt dan ook graag de verantwoordelijkheid voor zijn keuzes.

Ook zo’n dingetje, keuzes.

Een hoogbegaafde krijgt graag de keuze als er iets van hem gevraagd wordt.

Het gevoel hebben dat iets “moet” is wanneer je de autonomie van een hoogbegaafde begrijpt dus ook een moeizaam iets. Als iets niet goed voelt, maar het moet wel dan druist dat in tegen je zijn.

Morgen vertel ik wat meer over het kenmerk “rechtvaardig”.